Stop AGU!

Tietosuoja

Eli mitä tietoa tämä sivusto tallentaa sinusta

Evästeet

Emme analysoi sivuston käyttöä tai tarjoa hienoja toimintoja, joten tällä sivustolla ei käytetä lainkaan evästeitä.

IP-osoite

Kun vierailet tällä sivustolla, laitteesi IP-osoite tallentuu palvelimemme lokiin. Tallennamme IP-osoitteet turvallisuussyistä – niiden avulla voimme esimerkiksi tarvittaessa vastata sivustoon kohdistuviin hyökkäyksiin suodattamalla tietyistä IP-osoitteista tulevan liikenteen.

Säilytämme IP-osoitteita pääsääntöisesti 14 päivää, minkä jälkeen ne poistuvat lokista automaattisesti. Jos sivustoon kohdistuu hyökkäys, voimme kuitenkin säilyttää IP-osoitteita niin kauan kuin hyökkäyksen selvittäminen edellyttää.